Veri Bilimi

Python'da Lojistik Regresyon
Lojistik regresyon, bir makine öğrenimi sınıflandırma algoritmasıdır. Lojistik regresyon da lineer regresyona benzer. Ancak lojistik regresyon ile doğ...
K-Means Clustering
The code for this blog, along with the dataset, is available at the following link https://github.com/shekharpandey89/k-means K-Means clustering is an...
Pandas Python'da pivot tablo nasıl oluşturulur
Panda'nın python'unda Pivot tablosu, bir veri tablosundan türetilen toplamlar, sayılar veya toplama işlevleri içerir. Toplama işlevleri, farklı özelli...
Python'da Panda DataFrame Nasıl Oluşturulur?
Pandas DataFrame, verilerin tablo biçiminde farklı satırlar ve sütunlarla hizalandığı 2B (iki boyutlu) açıklamalı bir veri yapısıdır. Daha kolay anlaş...
How to use Python NumPy mean(), min() and max() functions?
Python NumPy library has many aggregate or statistical functions for doing different types of tasks with the one-dimensional or multi-dimensional arra...
How to use python NumPy where() function with multiple conditions
NumPy library has many functions to create the array in python. where() function is one of them to create an array from another NumPy array based on o...
Python NumPy histogramı() öğretici
Histogram, aralıkların frekanslara eşlenmesidir. Belirli bir değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonuna yaklaşmak için kullanılır. Çubuk grafik olarak ...
Python NumPy benzersiz() İşlevi Nasıl Kullanılır
NumPy kitaplığı python'da bir veya daha fazla boyutlu diziler oluşturmak için kullanılır ve diziyle çalışmak için birçok işlevi vardır. Unique() işlev...
Python NumPy Rastgele İşlevi Nasıl Kullanılır?
Komut dosyasının her yürütmesinde sayının değeri değiştiğinde, bu sayıya rastgele sayı denir. Rastgele sayılar esas olarak çeşitli test ve örnekleme t...