File Management

How to Mount ISO Images Files in Linux
This article will list a few methods using which you can mount ISO image files in Linux. After mounting these ISO image files, you will be able to bro...
Linux'ta Sys FileSystem'ı Kullanma
Sanal bir proc dosya sistemi gibi, bilgilerin Linux işletim sisteminde dışa aktarıldığı “sysfs” dosya sistemi adı verilen başka bir dosya sistemi vard...
Linux'ta Proc Dosya Sistemini Kullanma
Linux işletim sisteminde en çok kullanılan benzetilmiş dosya sistemlerinden biri Proc dosya sistemidir. Bu dosya sistemi, sistem yeniden başlatıldığın...
Linux'ta Bir Bölüm Nasıl Silinir?
Sabit sürücünüz genellikle bölüm adı verilen mantıksal birimlere bölünür. Bölümler, verilerinizi düzenlemenize yardımcı olur ve böylece kayıtlı dosya ...
Dizindeki Dosyaları Tekrarlı Olarak Sayma
Bazen, belirli bir dizinde bulunan tam dosya sayısını bulmak gerekir. Sorun, dizin bir veya daha fazla alt dizin içeriyorsa ortaya çıkar. Dosya ve diz...
Linux'ta Yalnızca Dizinleri Özyinelemeli Olarak Listele?
Özyinelemeli kelimesi, bir Linux veya Unix işletim sistemi komutlarının klasörlerin içeriğiyle ilgilendiğini ve bir klasörün alt klasörleri ve belgele...
How to Check if a Filesystem is Mounted in Linux?
We already know that many filesystems are used and supported by the Linux operating system, e.g., ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, and a lot more. The ...
Linux'ta Boş Dizinleri Nasıl Listelerim??
Çoğu zaman bu soru ortaya çıkıyor, Linux tabanlı işletim sistemi üzerinde çalışırken boş dosya ve klasörleri nasıl listeleyeceksiniz?? Boş dosyalar ve...
Linux'ta Dizinler Değil Yalnızca Dosyaları Nasıl Listelersiniz??
Linux sistemlerinde bulunan tüm dizinleri ve klasörleri nasıl listeleyeceğiniz konusunda önceden bilgi sahibi olmalısınız. Linux işletim sisteminin he...